Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Plne automatické ovládanie - Automatické ovládanie (CA), automaticky riadené zariadenia a procesy
Ovládanie pivovaru je ovládané operátorom z hlavného ovládacieho panela s vizualizačným programom. Na automatické ovládanie sú v každej časti varne pripravené panely s prvkami na ovládanie požadovaného programu. Prevádzkovateľ má k dispozícii vizualizáciu technológie, zobrazenie aktuálneho stavu motorov, ventilov, ktoré sú farebne označené. Pri frekvenčne riadených pohonoch: miešadlo (miešače), hrable, čerpadlá, aktuálna rýchlosť sa zobrazuje v %. Zobrazujú sa tiež aktuálne hodnoty indukčných prietokomerov pre vodu a mladinu, ako aj úroveň obsahu každej varnej nádoby. Implementácia programu je možná v prípade poruchy, prerušenia a spustenia na manuálne ovládanie. Potom môže operátor naprogramovať nastavenie na požadovaný krok a pokračovať v automatickom režime. Program zaznamenáva všetky údaje do trendu a archivuje všetky zlyhania. Riadiaci systém pivovaru je riadený receptom piva. Operátor pred začatím varenia musí zvoliť požadovaný recept piva, ktorý má všetky parametre pre každú jednotlivú časť výroby. Automatický systém tiež ponúka ľahko organizovateľnú správu receptov piva. To umožňuje flexibilitu varenia pivovarov s veľkým počtom rôznych druhov piva. Nasledujúce procesy sú automatizované podľa popisu. Niektoré kroky môžu byť voliteľne alebo musia byť potvrdené pred pokračovaním procesu, napríklad: potvrdenie spustenia mlecieho systému, odstránenie mláta, potvrdenie prenosu mladiny do chladiča mladiny a do fermentačnej nádrže.
 • Sladový výtok zo sila, stanica s big bagom, malá násypka, mletie, doprava sladu do kaše
 • Automatický rmutovací program, program zabezpečí zmiešanie vody na požadovanú teplotu a zmeria objem podľa receptúry piva. Súčasne je počas rmutovania zaistená preprava sladu z puzdra na drvinu do kaše. Program bude kontrolovať teplotu vody a chod dopravnej cesty
 • Program obsahuje aj ovládanie automatického odvaru a infúzneho spôsobu rmutovania. V prípade odvaru má spôsob rmutovania program potrebné na zahriatie, zahriatie teploty cukru, varenie kaše, čerpanie kaše dopredu /dozadu a oplach nádob.
 • Operátor si môže vybrať 1,2 a 3 spôsoby vystierania a rmutovania sladu. Prevádzkovateľ iba potvrdzuje koniec prestávky pri cukornatení po odobratí sladu
 • Proces scedzovania je automatický a pozostáva z nasledujúceho: program naplní vodu pod sitom podľa prietokomera, naplní kašu do scedzovača, program riadi čerpanie mladiny späť do scedzovača podľa prietoku a dokončenie nastavovacieho času alebo operátora, programu kontroluje čistenie sita pomocou cyklického oplachovania
 • Program ovláda varenie mladiny v mladinovom kotli
 • Plne automatické zahrievanie a varenie mladiny, regulácia teplôt (slad, mladina, nádrž na teplú vodu, mladina na výstupe z chladiča mladiny)
 • Program riadi proces whirpoolu a prenos mladiny do chladiča mladiny a do fermentačnej nádrže
 • Program riadi proces CIP pivovaru na základe prednastavených operácií
 • Program ovláda frekvenčné meniče (plynulá regulácia otáčok: čerpadlo rmutu, čerpadlo mladej hodnoty, mladinové čerpadlo, čerpadlo mladosti, čerpadlo studenej a teplej vody, miešadlo v rmutovom tuneli a hrable ladičky, elektro ventily vstupu vody)
 • Program zabezpečí akustickú signalizáciu v prípade chyby
Control system automatic
Pneumatický ovládací panel

Zahrňuje ovládací panel s elektroskriňou, klapky sú ovládané pneumaticky.

Je to poloautomatický systém.

 • pneumatické otváranie klapiek – vypínače na paneli
 • frekvenčné meniče
 • ovládanie dopravníka šrotu
 • variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny
 • variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek
 • ovládanie svetla priehľadítka scedzovania
 • ovládanie svetiel varne
 • ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu
 • kontrola teplôt v nádržiach varne
 • bezpečnostný vypínač
Control system pneumatic
Pneumatický ovládací panel TOUCH SCREEN

Zahrnuje ovládací panel s elektroskriňou, klapky sú ovládané pneumaticky.

Je to poloautomatický systém.

 • pneumatické otváranie klapiek – ovládanie dotykom na obrazovke
 • frekvenčné meniče
 • ovládanie dopravníka šrotu
 • variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny
 • variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek
 • ovládanie svetla priehľadítka scedzovania
 • ovládanie svetiel varne
 • ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu
 • kontrola teplôt v nádržiach varne
 • bezpečnostný vypínač
Control system pneumatic touch screen
Počítačový ovladací panel

Zahrňuje ovládací panel s elektroskriňou, klapky sú ovládané pneumaticky. Je to automatický systém ovládaný softvérom. Varenie je riadené pomocou naprogramovaných dát.

 • pneumatické otváranie klapiek – program
 • frekvenčné meniče
 • ovládanie dopravníka šrotu
 • variabilné otáčky čerpadla rmutu a mladiny
 • variabilné otáčky miešadla rmutu a kopačiek
 • ovládanie svetla priehľadítka scedzovania
 • ovládanie svetiel varne
 • ovládanie ohrevu v kotli a nádobe na horúcu vodu
 • kontrola teplôt v nádržiach varne
 • bezpečnostný vypínač
Control system computer
Ovládanie fermentačných tankov
Cez dotykovú obrazovku je možné regulovať teplotu vo vnútri tankov.
Ovladanie chladenia tankov 02