Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Certifikáty

V roku 2004 sme získali certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001 (aktuálne zodpovedá norme STN EN ISO 9001:2016). Táto norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne každoročne obhájený v certifikačnom audite, čo sa nám zatiaľ úspešne darí.

Na všetky vyrábané stroje a zariadenia vydáva divízia 5 – Kvalita Vyhlásenie o zhode (Declaration of conformity) v súlade s európskymi smernicami alebo smernicami tretích krajín, prípadne podľa požiadaviek zákazníka.

Tlakové nádrže vrátane tlakového a bezpečnostného príslušenstva sú vyrábané a dodávané podľa požiadaviek zákazníka alebo v súlade so smernicou Európskeho parlamentu Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EÚ alebo v súlade s normami ASME (americký trh) alebo EAC (Euroasian conformity), prípadne podľa ML (Manufacture Licence) Čína pre čínsky trh alebo podľa národných predpisov Poľskej republiky.

Podľa požiadaviek zákazníka môžu byť nádoby vyrábané v rámci EÚ podľa normy EN 13445 alebo podľa normy AD 2000 Merkblatt.