Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Letné brigády

Firma poskytuje priestor aj záujemcom o letné brigády. Letné brigády je možné absolvovať v rôznych oblastiach, napr. na správe majetku, vo výrobe alebo v administratíve.

V prípade záujmu o letnú brigádu je potrebné kontaktovať oddelenie 1 – Personál na tel. čísle 054/7862111 alebo 054/7862128 alebo zaslať žiadosť na info@pss-svidnik.sk.

Žiadosti o letné brigády je potrebné zaslať najneskôr do konca júna.