Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Exkurzie

Kladieme veľký dôraz na odborné a profesijné napredovanie mladej generácie. Žiakom a študentom odborných škôl v našom regióne ponúkame možnosť spoznať reálne pracovné prostredie vo výrobnom podniku.

Len tak môžu získať dostatočné poznatky pre výkon odborných činností. Aby sme zvýšili informovanosť o pracovných ponukách a možnostiach praxe či duálneho vzdelávania, zabezpečujeme exkurzie pre okolité základné, stredné a vysoké školy.

Žiaci a študenti majú príležitosť obzrieť si v sprievode technického personálu areál firmy spolu s výrobnými halami a dozvedieť sa viac o všetkých aktivitách spoločnosti či už regionálnych alebo zahraničných.

V prípade záujmu o exkurziu v spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. kontaktujte oddelenie 1 – Personál na tel. čísle: 054/7862338 alebo e-mailom na info@pss-svidnik.sk.

Na uvedený e-mail je potrebné zaslať žiadosť o exkurziu spolu s názvom školy a počtom žiakov/študentov a učiteľov/profesorov.

Fotogaléria