Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Vysoké školy

Študenti vysokých škôl majú možnosť zapojiť sa do projektu SPICE (Students Program of Integrated Company Education), na ktorom participuje aj spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s.

Študenti štvrtého alebo piateho ročníka na vysokej škole s technickým zameraním, ktorí majú záujem otestovať svoje vedomosti a zručnosti v praxi a súčasne vypracovať kvalitnú diplomovú prácu, majú možnosť zapojiť sa do projektu SPICE.

Spoločnosť ponúka týmto študentom prax v oblasti konštrukcie, technológie, výroby a kvality produktov vyrábaných v PSS SVIDNÍK, a.s. Ponúkaná prax poskytuje študentom nenahraditeľné skúsenosti z rôznych oblastí strojárskeho podniku, ktoré by inak nemali možnosť získať.

Študenti môžu už počas štúdia pracovať vo firme PSS SVIDNÍK, a.s. na polovičný úväzok alebo dohodu, pokiaľ im to harmonogram ich školy dovoľuje. V niektorých prípadoch je k tomu potrebný súhlas fakulty.

V prípade záujmu o prax alebo vypracovanie bakalárskej či diplomovej práce kontaktujte oddelenie 1 – Personál na telefónnom čísle 054/7862338 alebo emailom na info@pss-svidnik.sk