Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Voľné pracovné pozície

Ponúkame voľné pracovné pozície hlavne v technickej a výrobnej sfére. Hľadáme profesionálov alebo ľudí, ktorí sa chcú stať profesionálmi na svojom poste, ktorý budú zastávať.

Na získanie a udržanie si pracovného miesta je potrebné si svoje pracovné miesto vytvárať, a to každý deň! Vaše pracovné miesto nevytvára váš zamestnávateľ, ani zákazník, ale vy sami! Vnútrofiremnú kultúru možno najlepšie charakterizovať priateľským a nápomocným prístupom k zákazníkom, kde kolegovia navzájom spolupracujú a rešpektujú jeden druhého, aby dosiahli stanovené výsledky. Práve výsledky a poctivá práca sú priority, na ktoré sa firma orientuje.