Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Poskytujeme kvalitný a rýchly záručný a pozáručný servis, ako aj pomoc pri montáži zariadení a ich spustení do prevádzky.

Zariadenia sú uvedené do prevádzky podľa vopred dohodnutých podmienok. Okrem záručného a pozáručného servisu poskytujeme nasledovné servisné služby:

  • kompletizácia zariadenia vrátane príslušenstva a sprievodnej technickej dokumentácie
  • odborná montáž u zákazníka
  • spustenie zariadenia do prevádzky
  • odborné zaškolenie obsluhujúceho personálu
  • dodávka náhradných dielov a komponentov
Fotogaléria