Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Stredné školy

Prax

Žiaci stredných škôl majú možnosť absolvovať v našej spoločnosti odbornú prax. Môže ísť o prax v rámci štúdia na strednej škole v trvaní 1 – 2 týždňov, ale aj o prax v dlhšom časovom rozmedzí.

V prípade záujmu o prax v našej firme kontaktujte oddelenie 1 – Personál na tel. čísle: 054/7862111 alebo 054/7862128 alebo e-mailom na info@pss-svidnik.sk.

Na uvedený e-mail je potrebné zaslať žiadosť, kde uvediete názov školy, dĺžku trvania praxe a odbor, ktorý študujete.