Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. ponúka svojim zamestnancom motivujúce prostredie s viac než štyridsaťročnou tradíciou a vlastnou firemnou kultúrou. Okrem toho firma organizuje počas celého roka rozličné podujatia a aktivity.
Firemné akcie
 • MDŽ – 08.03.
 • Deň PSS SVIDNÍK, a.s. – 11.09.
 • Mikuláš pre deti zamestnancov – 06.12.
 • Úspechy kolegov
Šport a relax
 • Bazén a sauna – v areáli III. ZŠ na ul. 8. mája
  (každý pondelok)
 • Telocvičňa – v areáli III. ZŠ na ul. 8. mája
  (každú stredu)
Odmeny a príspevky
 • Preplácanie 100% cestovného do výšky cestovného
  lístka SAD
 • Odmeny pri významných pracovných a životných
  jubileách
 • Príspevok na DDP III. pilier podľa veku
 • Odmena darcom krvi pri udelení plakety
 • Školenia – interné a externé
 • Stravovanie v areáli firmy
Iné výhody
 • Perspektívna práca v stabilnej spoločnosti
 • Možnosť kariérneho rastu
 • Práca na medzinárodných projektoch
 • Služobné cesty do zahraničia (stretnutia so zákazníkmi, výstavy a pod.)
 • Práca s modernými technológiami
 • Moderne vybavené pracoviská
 • Ubytovanie v areáli firmy (v prípade potreby)
Fotogaléria