Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Spoločenská zodpovednosť

Záleží nám na prežití iných ľudí a radi ostatným konštruktívne pomáhame. Dôležitou súčasťou firmy je zapájanie sa do miestnych aktivít, podpora komunít a neziskového sektora. Zlepšovaním prostredia okolo seba chceme pomôcť sebe aj ostatným. Robí nám radosť ak zlepšíme akúkoľvek oblasť života.

Zameriavame sa predovšetkým na humanitárnu pomoc deťom a na podporu vzdelávania. Sponzorstvo sme poskytli napríklad základnej škole v Ladomírovej na výstavbu detského ihriska, ale aj iným školám v našom regióne na zlepšenie úrovne vzdelávania.

Niekoľkokrát sme podporili benefičné kultúrne podujatie s názvom „Opri sa o mňa“ pre mentálne a zdravotne postihnuté deti a klientov z ústavov a zariadení domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých z Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Okrem toho podporujeme umenie, kultúru a šport. Sponzorstvo sme poskytli Svidníckemu volejbalovému klubu, tanečnému klubu mažoretiek vo Svidníku, cyklistickému klubu Petráš, podporujeme koncerty a iné spoločenské podujatia.

Taktiež sme sponzorovali kampaň Cesta ku šťastiu, čo je morálny kódex a sprievodca k lepšiemu životu založený na zdravom rozume. Brožúrky boli distribuované v okresoch Svidník, Stropkov, Giraltovce a Bardejov.

Významnú pomoc sme v minulých rokoch poskytli občianskemu združeniu „Slovensko bez drog“ zakúpením bilboardových plôch pri mediálnej kampani a podporou prednášok na túto tému pre žiakov základných a stredných škôl.

Ďakovné listy
Fotogaléria