Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// Máme riešenia

Pre mäsospracujúci priemysel

Stroje na spracovanie mäsa. Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. ponúka bohatú paletu strojov na spracovanie mäsa v rôznych kapacitných prevedeniach ako aj kompletné linky, ktoré sú určené na veľkokapacitné a kontinuálne spracovávanie mäsa v nepretržitých prevádzkach. Sú zložené z viacerých typov strojov a zariadení a sú konštruované na vysoké množstvo produkcie. Tieto komplexné systémy navrhujeme podľa požiadaviek zákazníka.

Ponúkame tiež množstvo doplnkovej výbavy, ktorá pomáha zákazníkom vybrať si to najvhodnejšie individuálne riešenie. Všetky zariadenia vrátane softvérovej výbavy, konštrukcie a dizajnu sú navrhované u nás. Snažíme sa o jednoduché ovládanie, ľahkú údržbu a zabezpečenie vynikajúcej akosti konečného produktu.

Na začiatku existencie podniku tvorili základ výrobného programu prevažne prvotné zariadenia, ktoré s výnimkou niekoľkých zmien v oblasti dizajnu a samotnej funkcie, firma prináša na trh už niekoľko desaťročí.

Momentálne sa výrobný program špecializuje na výrobu nových strojov na spracovanie mäsa, ktoré boli vyvinuté za posledné roky.

Stroje Novej generácie boli navrhnuté nielen pre mäsospracujúci priemysel, ale aj pre iné odvetvia ako je napríklad mliekarenský alebo chemický priemysel.

Pri ich koncipovaní sme dbali predovšetkým na kvalitu, funkčnosť, zachovanie bezpečnostných a hygienických štandardov a poskytnutie vlastných prvkov dizajnu zariadení.

Zámerom bolo vytvoriť zariadenia, ktorých využitie by zákazníkom uľahčovalo prácu v ich prevádzkach a pomáhalo im tak pri výrobe plnohodnotných konečných produktov. Novo-vytvorené zariadenia PSS SVIDNÍK, a.s. predstavujú široké spektrum využitia a sú tak príkladom dokonalého spojenia tradičných priemyselných postupov, moderného technického vývoja a nadčasového dizajnu.

// Video

Linka na spracovanie mäsa