Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Vyvíjač pary je napojený parovodom k nádobe varne.

Vyrába paru potrebnú na ohrev a var. Vyvíjač je konštruovaný tak,
aby dodával paru 150°C pri 4 baroch, čo zabezpečuje rýchlosť ohrevu 1 stupeň za minútu.

Typ vyvíjača pary:

  • elektrický + úpravovňa vody
  • plynový + úpravovňa vody