Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

1 – jemný filter,
2 – poloautomatická úpravovňa vody,
3 – nádrž na soľanku,
4 – napájacia nádrž,
5 – prívod neupravenej vody,
6 – upravená voda k parnému vyvíjaču,
7 – vratný kondenzát zo systému,
8 – odvzdušnenie.

Popis: Jemný filter (1) zachytí drobné mechanické nečistoty v neupravenej vode. Nasleduje zmäkčenie vody v úpravovni (2) pomocou výmeny iontov na bázi regenerácie chloridom sodným. V prostredí katexu (živice) sa z upravovanej vody odstraňujú kationty vápnika a horčíka (ktoré pôsobením technologických vplyvov spôsobujú tvorbu usadenín) a sú nahradené iontami sodíka. Katex sa regeneruje pôsobením chloridu sodného z plastovej nádrže na soľanku (3).