Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

ZAO MARISEJ
Bielorusko

Vážené vedenie firmy PSS SVIDNÍK!

ZAO MARISEJ, Minsk, Bielorusko
vyjadruje vďaku pracovníkom Vašej firmy, ktorí sa zúčastnili na príprave zmluvy na dodanie kútra K 120F a jeho výrobe. A tak isto za operatívne spustenie zariadenia v našej prevádzke. Dúfame v ďalšiu spoluprácu pri nákupe Vášho zariadenia.

S úctou
Kuksik I.S., riaditeľ

ref maso 16