Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

ZAO AGROMJASORPOM
Rusko

Referencia na stroje firmy PSS a.s.

ZAO Agromjasoprom v októbri 2003 pre výrobu salám zakúpilo vo firme PSS a.s. narážačku U 159 a miešačku UM 160. Počas trojročnej prevádzky tieto stroje boli ohodnotene pozitívne. Stroje sú vhodné, jednoduché a spoľahlivé v prevádzke a obsluhe. Svojou univerzálnosťou úplne vyhovujú potrebám malých prevádzok.

Abramov A.A.
Generálny riaditeľ

ref maso 08