Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Vlado Baltuonio úkininko úkis
Lotyšsko

Naša firma „Kalakutu Ferma“ v roku 2005 kúpila masírku MM 700, vyrobenú firmou PSS, a.s. (Slovensko).

Počas prevádzky nevznikli žiadne pripomienky, týkajúce sa práce masírovačky. Mäso dobre vstrebáva roztok. Zariadenie vyhovuje našej výrobe po všetkých stránkach. Preto, ako náhle vznikne otázka kúpy ďalších strojov, budeme uvažovať nad ponukami z PSS, a.s.

Vladas Baltuonis, majiteľ

ref maso 12