Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

VINDON d.o.o.
Chortvátsko

V roku 2012 zo strany firmy PSS SVIDNÍK, a.s. nám bola doručená miešačka na mäso SM 700 s chladením CO2 k tomu zdvíhacie zariadenie LD 350 pre vozíky na mäso. Oba stroje boli rýchlo namontované a úspešne odovzdané do prevádzky montážnikmi PSS. V posledných 6 mesiacoch prevádzky sa s oboma strojmi pracovalo veľmi dobre. Na menšie problémy, ktoré vznikli, servisná služba PSS rýchlo reagovala a boli nám odoslané náhradné diely.

Ivan Bartolic, dipl. ing.
Vedúci energie a technického servisu

ref maso 07