Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

VIMPERSKÁ MASNA a.s.
Česká republika

V apríli 2008 sme na základe výberového konania zakúpili od firmy PSS, a.s. rezačku mäsa typ RM 160 P. Pri výberovom konaní na nákup rezačky, sme porovnávali niekoľko parametrov ako boli napríklad cena, výkon a technické parametre, cena náhradných dielov, termín dodania, záruka a servisné podmienky. Vo všetkých týchto parametroch bola najlepšia rezačka od firmy PSS, a.s., typ RM 160 P. Stroj bol dodaný a nainštalovaný podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Za dobu prevádzky, od apríla 2008 do dnešného dňa, pracovala rezačka bez závad a neprejavila sa na nej žiadna nutnosť výmeny náhradných dielov ani servisného zásahu. Celkovo môžem tento stroj zhodnotiť ako skvelý, splňujúci naše požiadavky.

Ing. Petr Makovička, Technický námestník

ref maso 17