Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Púchovský mäsový priemysel, a.s.
Slovensko

Púchov, 25.05.2007

Vec: Referencia na masírovačku MM 2000

V roku 2001, sme zadali firme PSS, a.s., Svidník objednávku na výrobu zariadenia, ktoré slúži na masírovanie a nasoľovanie mäsa. Dodané zariadenie masírovačka MM 2000 bolo vyrobené v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Všetky naše požiadavky na toto zariadenie boli splnené a celkový výsledok zodpovedá naším predstavám. Súhlasíme s prezentáciou nášho referenčného listu pri komunikácii s vašimi ďalšími klientmi.

S pozdravom
Ing. Jozef Ondricha, technický inžinier

referencia logo