Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

NESTLÉ Prievidza
Slovensko

Vec: Vyjadrenie technickej úrovne zariadenia RM 160 P a UM 330

V roku 2006 sme z Vašej firmy zakúpili linku na spracovanie mäsa pozostávajúcu z dvoch kusov rezačky mäsa s hydraulickým preklápačom RM 160 P a univerzálnej miešačky UM 330. Zariadenie je po technickej a konštrukčnej stránke na vysokej úrovni a plne zodpovedá našim požiadavkám. Od spustenia do prevádzky sa na zariadení nevyskytli žiadne závažné problémy. Zariadenie nám umožnilo zvýšiť kvalitu a množstvo výrobkov, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom dopyte po našich produktoch. Súhlasíme s prezentáciou nášho referenčného listu pri komunikácii s Vašimi ďalšími klientmi.

S pozdravom
Ing. Radovan Znamenák
technický útvar

nestle