Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Mondelez Czech Republic s.r.o.
Česká republika

Inštalácia stroja (rezacieho a miešacieho kutra K 329 F) prebiehala za štandardných podmienok závodu Opavia. Technici taktiež pomáhali pri demontáži starého zariadenia (rezačka mäsa + preklápač), ktorá bola nad rámec ich povinností, za čo im touto formou ďakujem.

Technici operatívne urobili zmeny a úpravy na stroji podľa požiadavkov odberateľa. Práca technikov je na profesionálnej úrovni. Tímto ďakujem za kladný prístup k práci a inštaláciu stroja.

S pozdravom
MARCEL GODULA
investičný technik

Mondelez international