Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

MECOM GROUP s.r.o.
Slovensko

Vec: Referencia – vyjadrenie spokojnosti k zariadeniu SF 820

V januári 2013 sme od Vás zakúpili Sekačku mrazených blokov SF 820. Zariadenie je po technickej stránke na vysokej úrovni, čo nám umožnilo zvýšiť kvalitu a množstvo výrobkov. SF 820 plne vyhovuje predstavám a požiadavkám našej výroby. Týmto by som chcel vyjadriť poďakovanie vašim pracovníkom, ktorí sa podieľali na vývoji, výrobe a distribúcii produktu, aby tak zabezpečili našu spokojnosť. Želáme Vám v budúcnosti veľa úspechov a tešíme sa na Ďalšiu prípadnú spoluprácu. Súhlasíme s prezentáciou nášho referenčného listu pri komunikácii s Vašimi ďalšími klientmi.

S pozdravom
Kalanin Branislav, výrobno – technický riaditeľ
MECOM GROUP s.r.o.

mecom logo