Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

„MATTHIAS“ Sp. z.o.o.
Poľsko

Potvrdzujeme, že naša firma je používateľom Mikrokutra M 1200, ktorý vyrobila firma PSS SVIDNÍK, a.s. Mikrokuter sme zakúpili v roku 2001. Odvtedy pracuje bez väčších porúch. Používame ho hlavne pri produkcii emulzií z koží a dobre plní svoju funkciu.

Kolonia Zamek 28.07.2010

Andrzej Banasik, výrobný riaditeľ

ref maso 14