Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Dedov D.V.
Kazachstan

Obchodná značka „Dedov“, v mene riaditeľa p. Dedova D.V. Vám oznamuje, že dodané zariadenie (udiareň KWU 2 E) sa počas prevádzkovania osvedčilo z najlepšej stránky.
Udiareň sa preukázala v prevádzkovaní ako spoľahlivé a jednoduché zariadenie. Pohodlie v obsluhovaní a neobmedzené možnosti spolu s minimálnymi stratami pri tepelnom spracovaní zabezpečujú veľmi vysoký výkon a kvalitu produkcie.
Ak zoberieme do úvahy hore uvedené výhody Vášho stroja, pred zariadením iných výrobcov, sme sa rozhodli kúpiť od Vás ešte jednu udiareň.
Chceli by sme poďakovať kolektívu firmy PSS a tešíme sa na ďalšiu efektívnu a úspešnú spoluprácu.

Dedov, riaditeľ

ref maso 10