Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Dawn Farm Foods Ltd.
Írsko

Rýchlostná kombinovaná rezačka SCG 280

Môžem potvrdiť, že sme zakúpili Rýchlostnú kombinovanú rezačku SCG 280 od spoločnosti Global Food Technology v roku 2012. Náš nákup zariadenia sme založili na tom, čo ponúkal trh v tej dobe. Bolo zrejmé, že SCG 280 ponúka väčšie technologické výhody ako niektorí konkurenti. Navštívili sme aj zariadenie na Slovensku a boli sme spokojní s úrovňou technológie, ktorú môžu ponúknuť. Sme spokojný s dizajnom stroja a taktiež s výrobným zariadením, ktoré pracuje na veľmi profesionálnej úrovni. Bez váhania môžem odporučiť PSS zariadenia na použitie pre vaše aplikácie a ak máte otázky, neváhajte sa opýtať.

S pozdravom
Dr Kieran Cunningham
Vedúci inžinier

dawn farm foods