Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

ALFA BIO s.r.o.
Slovensko

V roku 2008 sme si od firmy PSS SVIDNÍK, a.s. zakúpili mikrokuter M 1200, ktorý bol následne uvedený do prevádzky. Zariadenie je z hľadiska technického prevedenia, funkčnosti a efektívnosti pri spracovávaní suroviny na vysokej úrovni. Vyznačuje sa nenáročnou obsluhou a vzhľadovo príjemným dizajnom. Jeho používaním získavame konečné produkty požadovanej kvality. Zároveň M 1200 spĺňa všetky požiadavky pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. So zariadením sme veľmi spokojní a doposiaľ sa pri jeho činnosti nevyskytli žiadne závažné nedostatky. Chceme sa firme PSS SVIDNÍK, a.s. poďakovať za dobrú spoluprácu a prajeme veľa úspechov do Vašej ďalšej činnosti. Súhlasíme s prezentáciou nášho listu pri komunikácii s Vašimi budúcimi klientmi.

S pozdravom
Ing. Ján Lunter, konateľ

alfabio logo