Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Kúpili sme pivovar Eurotech Classic 12hl od Vašej spoločnosti v novembri 2015.

Inštalácia bola urobená zamestnancami PSS SVIDNÍK, a.s. a prvá várka bola začiatkom decembra. Inštalácia bola urobená veľmi skúsenými a profesionálnymi osobami.

Toto je už druhý pivovar, ktorý sme kúpili od spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s., keďže sme boli spokojní s tým prvým. Kvalita dodaná spoločnosťou PSS SVIDNÍK, a.s. je vždy na vysokej úrovni a tento druhý pivovar, ktorý používame už rok, pracuje perfektne, ako je očakávané.

Boli tam nejaké nepatrné problémy, ale všetky boli vyriešené správne a rýchlo.

Vašej spoločnosti dávame najlepšie referencie.

Claes Wernerson, CEO v Qvänum mat&malt AB