Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Varňa EUROTECH classic, je kompaktný, univerzálny, nerezový systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky.

Blok varne pozostáva z dvoch hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny a horúcej vody, miešadla rmutu a kopačiek. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením … atď. Tento systém umožňuje infúzny a dekokčný spôsob varenia a slúži pre náročnejších zákazníkov so zodpovedajúcim počiatočným rozpočtom. Systém prináša veľa zábavy a nikdy nekončiacu kreativitu pri výrobe vášho piva.

Varňa EUROTECH pub sa od typu EUROTECH klasik odlišuje tým, že umožňuje iba infúzny spôsob varenia a slúži pre nenáročných zákazníkov s nízkym počiatočným rozpočtom. Pri tomto type varne prebieha proces vystierania v scedzovacej nádrži a kotol slúži na chmeľovar. Rozmery oboch typov varní sú identické.

Varňa – Kombi tank

Umiestnený naľavo pri pohľade spredu. Pozostáva z dvoch častí. Vrchná je scedzovacia nádrž so sitom a kopačkami. Spodná je nádrž na horúcu vodu, v ktorej sa pripravuje voda na varenie a skrápanie, čo vo veľkej miere šetrí čas, vodu a elektrickú energiu.

Varňa – Vystieracia nádoba

Umiestnená napravo pri pohľade spredu. Slúži na vystieranie a rmutovanie, ako kotol na varenie, a ako nádoba na vírenie – teda separáciu usadenín. V jej vnútri je špeciálne miešadlo rmutu.

Fotogaléria
Technické údaje
ParameterEC 4 HLEC 6 HLEC 10 HLEC 12 HLEC 17,5 HLEC 24 HLEC 35 HL
Min. výška stropu / mm3 2503 3503 5503 5503 6503 9004 100
A – Dĺžka / mm3 0003 4003 9003 9004 4004 7005 700
B – Šírka / mm1 5502 0002 2502 2502 5002 6503 200
C – Výška / mm2 7203 2503 2503 2503 2503 6004 620
Hmotnosť prázdnej varne / (kg)1 8001 9002 2002 3002 7003 8004 620
Hmotnosť plnej varne / (kg)3 0804 0605 8206 5308 70012 35016 100
Objem scedzovacej nádoby / (HL)4,06,010,012,017,024,033,0
Objem nádoby na horúcu vodu / (HL)4,49,013,016,823,033,649,0
Objem vystieracej nádoby / (HL)4,46,611,013,220,027,033,0
Objem mladiny na jednu várku / (L)4006001 0001 2001 7502 4003 500

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.