Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Náš systém varenia piva umožňuje výrobu rôznych druhov piva s využitím dekokčného spôsobu varenia piva (výroba piva typu ležiak) a taktiež infúzneho spôsobu varenia piva.
Varenie piva metódou infúzie
Varenie piva metódou dekokcie