Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Umývačky a plničky KEG sudov sú určené pre vnútorné umývanie a plnenie KEG sudov.

Umývačky a plničky KEG sudov sa vyrábajú na zákazku podľa priania zákazníka v prevedení pre umývanie a plnenie rôznych druhov KEG sudov alebo malých nádob. Ich oddelené funkcie umožňujú umývanie a plnenie KEG sudov súčasne.

Sú vybavené nádržou na čistiaci prostriedok, ktorý je ohrievaný vyhrievacím článkom. Teplota čistiaceho prostriedku je približne 80°C a je regulovateľná termostatom. Pre kontrolu tlaku v zapojenom okruhu slúži manometer. Čerpadlo je nerezové vzhľadom na agresívny čistiaci prostriedok. Umývačky a plničky KEG sudov ďalej obsahujú prípojky na paru, CO2 a vodu.

Umývačky majú kapacitu 12 KEG (50 l) sudov za hodinu a plničky majú kapacitu 16 až 20 KEG (50 l) sudov za hodinu. Postup umývania pozostáva z vyprázdňovania zvyškov piva z KEG sudov, vyplachovania, odtoku výplachu, recirkulácie – chemického čistenia, konečného výplachu, sterilizácie parou a čistenia a tlakovania – prípravy na plnenie. Po ukončení procesov umývania a ochladení KEG sudu na prevádzkovú teplotu sa KEG môže plniť.

KEG barel washing machine
Fotogaléria
Technické údaje
Parameter
Kapacita umývačky KEG sudov12 kusov - 50 L KEG/h
Príkon čerpadla /kW/0,45
Príkon ohrievacieho telesa /kW/3,0
Kapacita plničky KEG sudov16-20 kusov - 50 L KEG/h
Objem zásobnej nádržky sanitačného roztoku /L/60
Rozmery umývačky KEG sudov /mm/: šírka x hĺbka x výška850 x 650 x 1300
Rozmery plničky KEG sudov /mm/: dĺžka x šírka x výška400 x 100 x 200
Hmotnosť prázdneho zariadenia /kg/95
Hmotnosť plného zariadenia /kg/175
KrytieIP 54

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.