Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Systém tankového hospodárstva je určený k skladovaniu a následnému čapovaniu piva v gastronomických zariadeniach.

Do tankov sa plní pivo z autocisterny hadicou, alebo prívodným potrubným vedením. Tanky sú chladené na teplotu 8-10ºC, pričom môžu mať nezávislé chladenie, alebo môžu byť umiestnené v chladenej miestnosti. Pri skladovaní si pivo zachováva maximálnu kvalitu aj vďaka výmennému plastovému vaku z polypropylénu. Čapovanie vykonáva tlakový vzduch, ktorý produkuje vzduchový kompresor vybavený filtrami.

Benefity:

  • pivo neprichádza do styku so vzduchom, je zachovaná maximálna kvalita
  • možnosť čapovania aj nepasterizovaného piva, teda 100% prírodného produktu
  • odpadá únavná manipulácia s KEG sudmi
  • jednoduchá obsluha a údržba
    veľký objem čapovaného piva umožňuje udržať jeho priaznivú cenu
Pivné výčapné tanky s chladením

pivo
stlačený vzduch
chladiaca kvapalina

1. izolovaný pivný tank 10 Hl
2. PU izolácia 50 mm
3. chladiaca špirála
4. vnútorný plášť
5. veko tanku
6. ventil
7. prestaviteľné stojany
8. vzduchový kompresor
9. úprava vzduchu
10. rozdeľovač vzduchu
11. poistný ventil a manometer
12. elektronická regulácia teploty
13. rozdeľovač chladiacej kvapaliny
14. chladiaci agregát
15. nádrž na chladiacu kvapalinu
16. čerpadlo
17. výčapný pult

Pivné výčapné tanky bez chladenia

pivo
stlačený vzduch

1. neizolovaný pivný tank 10 Hl
2. prestaviteľné stojany
3. veko tanku
4. ventil
5. poistný ventil a manometer
6. vzduchový kompresor
7. úprava vzduchu
8. rozdeľovač vzduchu
9. výčapný pult s chladením