Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// PSS S
PSS S Silá sú zariadenia určené ku krátkodobému uskladneniu a dávkovaniu suroviny na ďalšie spracovanie k jednotlivým strojom a zariadeniam vo výrobách mäsového priemyslu.

PSS S Silá je možné využívať ako doplnkové zariadenia samostatne k jednotlivým strojom alebo ako súčasti výrobných liniek, kde v značnej miere prispievajú k automatizácii výroby. Ich hlavná výhoda spočíva v tom, že zabezpečujú plynulý priebeh samotnej produkcie.

Opcie

  • Snímače váhy
  • Prídavné sklzy
  • Zvýšená mreža
  • Zrkadlovo leštené šneky a násypka
  • Pneumatické otváranie krytu vyprázdňovania
Fotogaléria
Produkty
ParameterS 900S 1200S 1700S 2200S 2700
Celkový objem násypky1 400 l1 700 l2 200 l2 700 l3 000 l
Čistý objem900 l1 200 l1 700 l2 200 l2 700 l
Príkon horizontálneho šneku3 kW3 kW4 kW4 kW4 kW
Príkon sekcie miešania4 kW4 kW7,5 kW7,5 kW7,5 kW
Hmotnosť stroja1 630 kg1 820 kg2 125 kg2 275 kg2 475 kg
Rozmery (DxŠxV)3000 mm x 2605 mm x 2800 mm3000 mm x 2605 mm x 3225 mm3430 mm x 2605 mm x 3225 mm3830 mm x 2605 mm x 3225 mm3830 mm x 2925 mm x 3225 mm
Priemer šnekov400 mm400 mm400 mm400 mm400 mm
Napäťová sústava3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S
Normované striedavé napätie230/400 V ± 10%230/400 V ± 10%230/400 V ± 10%230/400 V ± 10%230/400 V ± 10%
Ovládacie napätie230/24 V AC230/24 V AC230/24 V AC230/24 V AC230/24 V AC

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.