Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Hop tang* je zariadenie na suché chmelenie piva – pridanie chmeľového extraktu pre finalizáciu piva po varení a fermentačnom procese.

Suché chmelenie nezvyšuje horkosť piva, ale podporuje jeho chmeľovú arómu. Efektívna exktrakcia chmeľu znižuje jeho samotnú spotrebu. Toto zariadenie je veľmi jednoduché na používanie a môže byť integrované už do existujúcich zostáv pre kvasenie a stáčanie piva.

Chmeľové pelety sa do zariadenia ručne nadávkujú cez vrchný otvor. Po uzatvorení otvoru sa cez bočné trysky pomocou odstredivého nerezového čerpadla privedie pivo. Ako pivo prúdi, chmeľové pelety sa kinetickou energiou rozmývajú a následne sa pivo obohatené chmeľom vracia cez vnútro horizontálneho filtra späť do fermentačných tankov. Zvyšky chmeľu sa zachytávajú na vonkajšom povrchu filtra. Pre vizuálnu kontrolu je zariadenie vybavené priezorom. Zariadenie je mobilné na kolieskach. Po použití je potrebná demontáž a vyčistenie filtra od chmeľových zvyškov a následne je potrebná aj sanitácia s použitím CIP zariadenia.

* TANG – z anglického jazyka; znamená chuť alebo vôňu, ktorá je príjemne
silná alebo ostrá

hop tang
Fotogaléria
Technické údaje
Parameter
Užitočný objem145 l
Celkový objem150 l
Rozmery: priemer x výškaØ 400 x 1770 mm
Výška valcovej časti nádrže1 000 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže145 kg
Hmotnosť plnej nádrže295 kg
Max. pracovný tlak v nádrži 3,0 bar

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.