Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Dokvasené pivo sa môže podávať ako pivo kvasnicové, alebo filtrované, ktoré je výhodnejšie pre distribúciu.
Pre filtráciu sa používajú kremelinové alebo doskové filtre. Filtrované pivo je pred stáčaním uchovávané v servisnom tanku.