Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Varňa EUROTECH micro je kompaktný, univerzálny, nerezový systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky.

Blok varne pozostáva zo šiestich hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny, horúcej a studenej vody. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením … atď. Tento systém umožňuje infúzny aj dekokčný spôsob varenia, slúži pre náročných zákazníkov a predstavuje priemyselnú výrobu piva.

Varňa – Vystieracia nádoba
Slúži na vystieranie a rmutovanie sladu pomocou špeciálneho miešadla.

Varňa – Scedzovacia nádoba
Slúži na gravitačné scedzovanie rmutu a získavanie sladiny. Nádrž je vybavená kopačkami s nastaviteľnými otáčkami a spätným chodom.

Varňa – Kotol
Slúži na varenie mladiny.

Varňa – Vírivá nádoba
Slúži na separáciu kalov mladiny.

Varňa – Nádrž na horúcu vodu
Slúži na výrobu horúcej vody potrebnej počas procesu varenia, a na zachytávanie ohriatej vody z chladiča mladiny.

Varňa – Nádrž na studenú vodu
Slúži na výrobu studenej vody potrebnej počas procesu schladzovania mladiny pred jej dopravou do fermentačných nádob.

EM 6 vessel
Fotogaléria
Technické údaje
ParameterEM 35 HLEM 50 HLEM 60 HLEM 80 HL
Min. výška stropu / mm3 9004 2004 4005 400
A - dĺžka / mm8 1008 5009 00010 600
B – šírka / mm5 5006 1006 5007 600
C – Brewhouse výška / mm3 4503 8004 0005 000
Hmotnosť prázdnej varne / (kg)12 00014 30015 70017 200
Hmotnosť plnej varne / (kg)37 70048 30056 60078 100
Objem scedzovacej nádoby / (HL)33475775
Objem vystieracej nádoby / (HL)33475775
Objem kotla (HL)39556688
Objem vírivej nádoby / (HL)36516182
Objem nádoby na horúcu vodu / (HL)587084160
Objem nádoby na studenú vodu / (HL)587084160
Objem mladiny na jednu várku / (L)3 5005 0006 0008 000
EM 6 vessel 08
EM 6 vessel 09

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.