Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Varňa EUROTECH micro je kompaktný, univerzálny, nerezový systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky.

Blok varne pozostáva zo štyroch hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny, horúcej a studenej vody. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením … atď. Tento systém umožňuje infúzny aj dekokčný spôsob varenia, slúži pre náročných zákazníkov a predstavuje priemyselnú výrobu piva.

Varňa – Vystieracia nádoba
Slúži na vystieranie a rmutovanie sladu pomocou špeciálneho miešadla.

Varňa – Scedzovacia nádoba
Slúži na gravitačné scedzovanie rmutu a získavanie sladiny. Nádrž je vybavená kopačkami s nastaviteľnými otáčkami a spätným chodom.

Varňa – Kotol
Slúži na varenie mladiny.

Varňa – Vírivá nádoba
Slúži na separáciu kalov mladiny.

Nádrž na horúcu vodu a nádrž na studenú vodu nie sú súčasťou varne, sú oddelené.

Technické údaje
ParameterEM 10 HLEM 15 HLEM 20 HLEM 25 HLEM 30 HLEM 35 HLEM 50 HLEM 60 HLEM 80 HLEM 100 HL
Min. výška stropu / mm3 0003 2503 5003 7003 8003 9004 2004 4005 4006 000
A - Dĺžka / mm7 9508 9509 5509 55011 10011 10012 40012 95015 10015 950
B – Šírka / mm2 1502 4002 5502 5503 1503 1503 4503 8004 6004 900
C – Výška / mm2 5002 7502 9503 2003 3003 4503 8004 0005 0005 400
Hmotnosť prázdnej varne / (kg)3 6304 3806 0806 2008 5808 75010 85012 04013 20014 800
Hmotnosť plnej varne / (kg)7 93010 68014 46016 70021 18023 45031 75037 14046 60056 900
Objem scedzovacej nádoby / (HL)101520253035506080100
Objem vystieracej nádoby / (HL)101520253035506080100
Objem kotla (HL)121723283440566890115
Objem vírivej nádoby / (HL)111621273237536384105
Objem nádoby na horúcu vodu / (HL)14212836425870160220280
Objem nádoby na studenú vodu / (HL)142128364258702x802x1102x140
Objem mladiny na jednu várku / (L)1 0001 5002 0002 5003 0003 5005 0006 0008 00010 000
PSS Eurotech Micro 4 vessel dimensions scaled

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.