Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Varňa EUROTECH micro je kompaktný, univerzálny, nerezový systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky.

Blok varne pozostáva z troch hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny, horúcej a studenej vody. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením … atď. Tento systém umožňuje infúzny aj dekokčný spôsob varenia, slúži pre náročných zákazníkov a predstavuje priemyselnú výrobu piva.

Varňa – Vystieracia nádoba
Slúži na vystieranie a rmutovanie sladu pomocou špeciálneho miešadla.

Varňa – Scedzovacia nádoba
Slúži na gravitačné scedzovanie rmutu a získavanie sladiny. Nádrž je vybavená kopačkami s nastaviteľnými otáčkami a spätným chodom.

Varňa – kombinovaný kotol a vírivá nádoba
Slúži na varenie mladiny a na separáciu kalov mladiny.

Nádrž na horúcu vodu a nádrž na studenú vodu nie sú súčasťou varne, sú oddelené.

EM 3 vessel
Technické údaje
ParameterEM 10 HLEM 15 HLEM 20 HLEM 25 HLEM 30 HLEM 35 HLEM 50 HLEM 60 HLEM 80 HLEM 100 HL
Min. výška stropu / mm3 0003 2503 5003 7003 8003 9004 2004 4005 4006 000
A - Dĺžka / mm6 1006 8507 3007 3008 5508 5509 55010 05011 80012 350
B – Šírka / mm2 1502 4002 5502 5503 1503 1503 4503 8004 6004 900
C – Výška / mm2 5002 7502 9503 2003 3003 4503 8004 0005 0005 400
Hmotnosť prázdnej varne / (kg)2 9803 6905 0305 1207 2007 3508 9509 98010 90012 200
Hmotnosť plnej varne / (kg)6 1808 39011 33012 92016 60018 35024 55028 78035 90043 800
Objem scedzovacej nádoby / (HL)101520253035506080100
Objem vystieracej nádoby / (HL)101520253035506080100
Objem kotla / vírivej nádoby (HL)121723283440566890115
Objem nádoby na horúcu vodu / (HL)14212836425870160220280
Objem nádoby na studenú vodu / (HL)142128364258702x802x1102x140
Objem mladiny na jednu várku / (L)1 0001 5002 0002 5003 0003 5005 0006 0008 00010 000

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.