Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Varňa EUROTECH micro je kompaktný, univerzálny, nerezový systém slúžiaci na varenie všetkých druhov pív od ľahkých až po ležiaky.

Blok varne pozostáva z troch hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny, horúcej a studenej vody. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením … atď. Tento systém umožňuje infúzny aj dekokčný spôsob varenia, slúži pre náročných zákazníkov a predstavuje priemyselnú výrobu piva.

Varňa – Vystieracia nádoba
Slúži na vystieranie a rmutovanie sladu pomocou špeciálneho miešadla.

Varňa – Scedzovacia nádoba
Slúži na gravitačné scedzovanie rmutu a získavanie sladiny. Nádrž je vybavená kopačkami s nastaviteľnými otáčkami a spätným chodom.

Varňa – kombinovaný kotol a vírivá nádoba
Slúži na varenie mladiny a na separáciu kalov mladiny.

Nádrž na horúcu vodu a nádrž na studenú vodu nie sú súčasťou varne, sú oddelené.

Technické údaje
ParameterEM 10 HLEM 15 HLEM 20 HLEM 25 HLEM 30 HLEM 35 HLEM 50 HLEM 60 HLEM 80 HLEM 100 HL
Min. výška stropu / mm3 0003 2503 5003 7003 8003 9004 2004 4005 4006 000
A - Dĺžka / mm6 1006 8507 3007 3008 5508 5509 55010 05011 80012 350
B – Šírka / mm2 1502 4002 5502 5503 1503 1503 4503 8004 6004 900
C – Výška / mm2 5002 7502 9503 2003 3003 4503 8004 0005 0005 400
Hmotnosť prázdnej varne / (kg)2 9803 6905 0305 1207 2007 3508 9509 98010 90012 200
Hmotnosť plnej varne / (kg)6 1808 39011 33012 92016 60018 35024 55028 78035 90043 800
Objem scedzovacej nádoby / (HL)101520253035506080100
Objem vystieracej nádoby / (HL)101520253035506080100
Objem kotla / vírivej nádoby (HL)121723283440566890115
Objem nádoby na horúcu vodu / (HL)14212836425870160220280
Objem nádoby na studenú vodu / (HL)142128364258702x802x1102x140
Objem mladiny na jednu várku / (L)1 0001 5002 0002 5003 0003 5005 0006 0008 00010 000

Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.