Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// Konštruktérka

Valeriia Shelkova

Vo firme pracuje od roku 2021

Pracujem vo firme PSS na pozícií konštruktérky viac ako dva roky.

Počas tejto doby som sa naučila navrhovať pohyblivé časti strojov a riešiť komplikované konštrukčné problémy.

Veľkou výhodou je pre mňa práca na Home office, po dohode so zamestnávateľom.

Mojím najväčším úspechom vo firme bola unifikácia časti strojov pre rýchlejšie spracovanie technickej dokumentácie.

Valeria e1684925861808