Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// Zámočník - montážnik

Ruszlán Kuzma

Vo firme pracuje od roku 2022

V spoločnosti pracujem zatiaľ len pol roka na pozícií zámočník – montážnik, no som za to veľmi rád. Firma ma prijala bez akýchkoľvek skúsenosti, ale práci som sa rýchlo naučil.

Veľmi ma baví skladať naše celosvetovo známe stroje, najviac som však pyšný na udiareň, ktorú sme spolu s mojimi kolegami skladali 2 týždne.

Som rád, že mi firma poskytuje ubytovanie, stravu, možnosť pracovať nadčasy a dobrú výplatu.