Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// Elektrikár

Peter Sasarák

Vo firme pracuje od roku 1998

V spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. som zamestnaný pomerne dlho, pretože som vo firme celkovo spokojný. Pracujem v odbore, ktorý som vyštudoval a stále mám možnosť zdokonaľovať sa.

Keďže vývoj v oblasti techniky ide dopredu, firma udržiava krok s novými trendmi a my máme priestor naučiť sa stále niečo nové. Okrem toho je tu dobrý kolektív, stabilná práca ako aj pravidelný príjem.

Počas svojej práce v podniku som mal príležitosť montovať naše stroje zariadenia v rôznych krajinách. Vďaka tomu som precestoval takmer celý svet.

sasarak