Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// Programátor CNC

Pavol Karkula

Vo firme pracuje od roku 2014

Popri štúdiu na vysokej škole sa mi naskytla možnosť pracovať v spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. presne v tom odbore, ktorý som študoval. Táto firma je jednou z mála spoločností v tomto regióne, ktorá vie využiť poznatky v oblasti programovania pre CNC techniku. Keďže nakupované výrobné zariadenia sú stále modernejšie a technika ide dopredu, mám možnosť rozvíjať svoje schopnosti a naučiť sa niečo nové.

Mám rád prácu s technológiami, a preto ma teší, že firma aj v súčasnej dobe investuje do ďalších nových CNC zariadení, ktoré výrobný proces zefektívnia ešte viac.

Pozornosť je venovaná aj finančnej politike a je vidieť, že firma pracuje aj na tejto oblasti a chce zamestnancom vychádzať v ústrety. Prístup manažmentu a kolegov je celkovo na veľmi vysokej úrovni.

Okrem toho vedenie podporuje aj športové aktivity. Poskytuje svojim zamestnancom plaváreň alebo telocvičňu, kde môžu zamestnanci tráviť svoj voľný čas.

Tohto roku budem končiť vysokoškolské štúdium. Mám možnosť vypracovať diplomovú prácu priamo vo firme v ktorej pracujem a v budúcnosti chcem pracovať.

karkula