Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// montážnik a zvárač strojov na spracovanie mäsa

Ján Ivančo

Vo firme pracuje od roku 1998

Vo firme pracujem už 35 rokov, pretože ma práca montážnika a zvárača baví. Počas svojej praxe som sa naučil veľa vecí, hlavne v oblasti zvárania a získal osvedčenia na zváranie argónom, elektródou a kyslíkom. Viem, čo mám robiť a aké sú postupy pri výrobe strojov.

Ak človek zmontuje a spustí stroj do prevádzky vidí, že niečo dokázal.
Toto zamestnanie mi vyhovuje, pretože mám blízko do práce, zabezpečené stravovanie, pravidelnú výplatu, vo výrobných halách je poriadok a čisto a nové podlahy k tomu určite prispeli.

Keďže som sa vo firme naučil odbornej spôsobilosti, mám možnosť podieľať sa na výrobe a kompletizácii kvalitných výrobkov.

ivanco