Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// Vedúci prípravy výroby

Dominik Ilek

Vo firme pracuje od roku 2018

Mojim cieľom bolo pracovať s ľuďmi a viesť ich, čo sa mi aj v tejto spoločnosti podarilo. Mal som možnosť realizovať sa pri zavádzaní nového informačného systému a spôsobiť zmenu v príprave a realizácii výroby.

Je tu fajn kolektív, vychádzame spolu a pomáhame si. Páči sa mi jednanie zo strany vedúcich a taktiež podriadení majú rešpekt voči vedúcim pracovníkom.

ilek