Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

// vedúci divízie 4 – produkcia

Dávid Draganovský

Vo firme pracuje od roku 2013

Ako neskúsený pracovník bez praxe som hneď po ukončení vysokej školy dostal príležitosť pracovať vo firme ako bezpečnostný technik.

Zároveň ma zaujal výrobný proces. Preto som sa rozhodol riadiť realizáciu našich zákaziek. Výroba je v našej spoločnosti rozsiahla, vyrábame jednotlivé stroje ako aj celky, čo je veľmi zaujímavé. Vo výrobe je čisté pracovné prostredie a výrobní pracovníci sú vybavení oblečením, potrebným náradím a ochrannými prostriedkami. Stále nakupujeme nové technické vybavenie a nedávno sme zaviedli vo výrobe kamerový systém, čo je super.

Ako vedúci produkcie mám šancu tvoriť a pričiniť sa o niečo, kde vidím výsledok. Oceňujem, že mi bola vložená dôvera a možnosť riadiť výrobu. Je to veľmi zodpovedná pozícia prinášajúca aj stres.

Vo firme nie je vždy prihliadané na to, koľko má človek skúseností a ako dlho vo firme pracuje, ale ako je ochotný. Na základe toho sa dá posunúť vyššie.

draganovsky