Pracovné pozície

Kooperačný partner

I.G. KOV, s.r.o.

Breznica 14

Stropkov 091 01

Tel.: 0911 368 422

Email: ihurny66@gmail.com